Tarımsal Yayım ve Danışmanlık

Konya’nın Tarımsal Deseni

Konya'da Tarımsal Yayım ve Danışmanlık     

 

Serbest Tarım Danışmanlığı Web Sitesi Talimatı

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin düzenlenmesine dair Yönetmelik ve Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Uygulama Esasları hükümlerine göre Serbest Tarım Danışmanlığı yapan kişi ve kuruluşlar web sitesi kurmak zorundalar.

A- Yetki Belgesine sahip veya Yetki Belgesine başvuran kişi ve kuruluşlar web sitelerinde

a) Ana sayfada ve görünür biçimde, tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinin tanımı ve amacı hakkında bilgi bulundurmak,

b) Büroların adres-konum, telefon, faks ve elektronik posta bilgilerini içeren iletişim bilgilerini bulundurmak,

c) Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetine yönelik mevzuatları bulundurmak,

d) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını linkini ( http:// tarim.gov.tr/) bulundurmak,

e) Eğitim yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığının linkini ( http:// tarim.gov.tr/EYYDB) bulundurmak,

f) ilin tarımsal üretim deseni ve hizmet sunduğu işletmelerin  (çiftçilerin) üretim konularında teknik bilgiler ile teknik bilgilere ulaşabilecek linkleri bulundurmak,

g) Yönetim ve çalışan personelin bilgi şemasını bulundurmak.,

h) Kuruluşta istihdam edilen yöneticinin mezuniyet belgeleri ile tarım danışmanlarının mezuniyet ve sertifika bölümü bilgilerini bulundurmak,

i) Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar, çiftçilerle imzaladıkları sözleşme kapsamında yapacakları tarımsal danışmanlık çalışmalarına ilişkin aylık ve yıllık programlarını hazırlayıp bulundurmak,

j) Üretici Örgütleri / Ziraat Odaları Yönetim Kurulu, tarımsal danışmanlık hizmetleri ile ilgili bütün hususlardan sorumlu olduğundan yönetim kurulu listesi bulundurmak,

k) Tarımsal danışmanlık faaliyetinde bulunan kişi ve kuruluşlar, yaptıkları çiftçi ziyareti, çiftçi eğitimi, çiftçi gezisi, fuar, demonstrasyon vb. faaliyetleri gösteren bilgi, fotoğraflar, video ve slayt gösterileri bulundurmak,

l) Sözleşme imzalanan çiftçi / çiftçi grubunun ve ilin tarımsal üretimde karşılaşmış oldukları problemler ve çözüm önerilerini bulundurmak, 

zorundadır.

B- Yetki Belgesine Sahip veya Yetki Belgesine başvuran kişi ve kuruluşlar web sitelerinde;

a) Siyasi içerik taşıyan yazı, işaret ve amblem bulunduramazlar.

b) Gizlilik ilkesini bozacak tarımsal işletmelerle ilgili kişisel, bilgi ve belgeleri bulunduramazlar.

c) Tarımsal girdi reklamı (ilaç, gübre, makine vs) bulunduramazlar.

d) Kurumlar ile diğer Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmeti veren vakıf, dernek, üretici örgütleri, ziraat odaları ve şirketler hakkında küçük düşürücü ve karalayıcı ifadeler bulunduramazlar.

C- Birden fazla faaliyet alanına sahip üretici / ziraat odası ile tarımsal danışmanlık hizmeti dışında başka faaliyetlerde bulunan şirketler, web sitelerinin içinde tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti ile ilgili ayrı bir web sayfası açar, bu sayfada tarım dışı faaliyet konuları ile tarımsal girdi satışı ve reklamını çağrıştıran herhangi bir yayın bulunduramaz.

Ç- Kurulacak olan web sitesi 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve diğer mevzuata uygun olmalı, konusu mezkur mevzuata göre suç teşkil eden içerik bulundurulmamalıdır.

Tarımsal Yayım ve Danışmanlığın Tanımı ve Amaçları

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık

Sivil toplum örgütleri, ziraat odaları, şirketler ve serbest tarım danışmanlarınca, tarımsal işletmelerin tarımsal bilgi, teknik ve yöntemler konusundaki ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli düzeyde karşılanmasına yönelik olarak ücret karşılığında yürütülen hizmetlerdir.

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Amacı

Tarımsal yayım ve danışmanlık: Tarımsal işletme sahiplerinin, tarımsal üretim, işleme ve pazarlama sürecinin bütün aşamalarında karşılaştıkları problemler ve bunların birbirleriyle ilişkileri hakkında bilgi sahibi olmalarını, kendilerine, geliştirilen teknolojileri kullandırmak suretiyle, bu problemleri çözebilecek bilgi ve beceri kazandırılmasını ve kırsal alanda yaşam standardının yükseltilmesini amaçlar.

Tarımsal Danışmanlık İle İlgili Mevzuatlar

Tarımsal Danışmanlık Genel Konular

Tarımsal Danışmanlık Yetki Belgesi

​​Tarım danışmanı istihdam eden üretici örgütleri, ziraat odaları ve bunların üst birlikleri, tarım danışmanı istihdam eden dernek ve vakıflar, sözleşme karşılığında çiftçilere/ tarımsal işletmelere üretici örgütlerine/ ziraat odalarına tarımsal danışmanlık hizmeti sunmak üzere kurulan ve tarım danışmanıistihdam eden şirketlere, çiftçilere/ tarımsal işletmelere üretici örgütlerine/ ziraat odalarına tarımsal danışmanlık hizmeti sunmak üzere sözleşme imzalayan serbest tarım danışmanlarına tarımsal danışmanlık yetki belgesi verilir.


Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteği

Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkın-da Tebliğ kapsamında tarımsal yayım ve danışmanlık sisteminin çoğulcu, etkin ve verimli bir yapıya kavuşmasını sağlamak üzere amacıyla 2009 yılından itibaren tarımsal yayım ve danışmanlık desteği verilmektedir.''